Ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Di Linh chung sức xây dựng nông thôn mới", thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Ngày 14/9 vừa qua, Hội LHPN huyện Di Linh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn đồng thời tổ chức cho cán bộ Hội LHPN các xã, thị trấn tham quan mô hình "Phụ nữ với các hoạt động bảo vệ môi trường" nhằm nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện.

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Di Linh chung sức xây dựng nông thôn mới", thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Ngày 14/9 vừa qua, Hội LHPN huyện Di Linh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn đồng thời tổ chức cho cán bộ Hội LHPN các xã, thị trấn tham quan mô hình "Phụ nữ với các hoạt động bảo vệ môi trường" nhằm nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện.

Tác giả bài viết: Hội LHPN huyện Di Linh